IJsberg

IJsberg

Dit werk wordt gemaakt vanuit een gevonden foto van een ijsberg. De foto is afkomstig uit het boek Gletsjers, De planeet aade. Gepubliceerd in 1983 mijn geboorte jaar.

De ijsberg is gefotografeerd in Antarctica, afgebroken van het vaste land. Het ijs van Antarctica is het oudste ijs op aarde.

De IJswacht heeft getracht de gevaarlijkste ijsbergen te markeren. Dit bleek een onmogelijke klus te zijn. De ijsberg verandert constant. Tot de midden jaren 60 deed men dit met verf. Dit historische gegeven is de inspiratie voor het werk.

Op deze pagina kan je de beelden van de veranderende berg zien. Het werk kan op verschillende wijze tentoongesteld worden. Het werk wordt gemaakt vanuit van schilderkunstige handeling met een fotografische afwerking. Hierdoor kan het elke keer weer op een andere wijze geïnstalleerd worden. Het is een doorgaand proces en is gestart in 2022.

Als al het ijs van Antarctica smelt stijgt de zeespiegel met 56 meter. Het smeltende ijs van het zuidelijke halfrond is van grotere invloed op de zeespiegelstijging van het noordelijke halfrond en andersom. Graag wil ik 56 verschillende ijsbergen maken symbool voor elke meter. Deze wil ik uitvoeren als 56 waarschuwingsvlaggen geplaatst in het landschap aan de kust.

Iceberg

This work is created from a found photo of an iceberg. The photo comes from the book Glaciers, The planet aade. Published in 1983 my birth year.

The iceberg was photographed in Antarctica, broken off from the mainland. The ice of Antarctica is the oldest ice on Earth.

The Ice Watch has tried to mark the most dangerous icebergs. This turned out to be an impossible task. The iceberg is constantly changing. Until the mid-1960s, this was done with paint. This historical fact is the inspiration for the work.

On this page you can see the images of the changing mountain. The work can be displayed in different ways. The work is made from a painterly act with a photographic finish. This allows it to be installed in a different way every time. It is an ongoing process and started in 2022.

If all the ice in Antarctica melts, the sea level will rise by 56 meters. The melting ice of the southern hemisphere has a greater influence on sea level rise in the northern hemisphere and vice versa. I would like to make 56 different icebergs symbol for each meter. I want to implement these as 56 warning flags placed in the landscape on the coast.